Heegeldamine on üks käsitöötehnikate liikidest, mis valmistab vasakukäelistele õpilastele raskusi. See tuleneb sellest,   et heegeldamise põhitöövõtted  näitab õpetaja ette paremakäeliselt. 4. klassis hakatakse rohkem tähelepanu pöörama just käsitööle, mis eeldab keerukamate töövõtete omandamist. Vasakukäeline laps vajab õiget õpetamismetoodikat ning individuaalset juhendamist.

Selles õpiobjektis on abimaterjali heegeldamise õppimiseks nii õpetajale kui vasakukäelisele õpilasele endale.     Kui oled omandanud põhilised heegeldamistöövõtted, oskad ülejäänuid juba ise paremakäelistele mõeldud jooniste järgi peegelpildis vaadata. 

Õpiobjekti eesmärgiks on õpetada vasakukäelistele järgmisi heegeldamise põhitöövõtteid:

Heegelnõela õige asend käes, algsilmuse moodustamine, ahelsilmuse -, kinnissilmuse -, poolsamba -, ühekordse samba -, kahekordse samba -, aassilmuse - ja ringselt heegeldamist ning heegeldustöö lõpetamist.


                                                                                    Mõnusat heegeldamist!

Vesta Naruski                                                                                                                                                                                                                       Õpiobjekti "Heegeldamise põhitöövõtted vasakukäelistele" autor

Tartu, 2015