Hei-hei!

 

Kas soovid korrata põhikooli keemia lõpueksamiks? Või vajab mõni keemia tunnis käsitletud teema rohkem tähelepanu? Oled juba keemiahuviline, kuid koolis seda veel ei õpi? Oled täpselt õiges kohas!

Sul on võimalus registreeruda e-kursusele ja läbida see täies mahus. Lisaks süstemaatilisele ja koordineeritud õppetööle saad igal nädalal toimuvatel veebikohtumistel küsida õppejõududelt vastused Sind huvitavatele küsimustele.

Kursuse õppematerjale saad kasutada ka iseseisvaks õppimiseks ning endale sobivas tempos huvipakkuvad teemad üle korrata.

 

Kursus toimub veebis 01.04-09.06
Registreeri kursusele!

 

Sellel kursusel käsitleme põhikooli keemia ainekava teemasid. Läbime kaheksast teemast koosneva tsükli, mille vältel proovime Sulle anda võimalikult head baasteadmised keemiast. Sellest ka kursuse nimetus: "Keemia ABC".

Sellel kursusel

  • saad teada millega keemia kui teadus tegeleb;
  • õpid selgeks keemia keele;
  • õpid tundma anorgaanilise keemia aineklasse ja nendevahelisi seoseid;
  • teostad nii lahuse koostise kui ka molaararvutusi;
  • saad selgeks erinevad keemiliste reaktsioonide tüübid, sealhulgas redoksreaktsioonid;
  • tutvud orgaanilise keemia maailmaga ja õpid tundma selle lihtsamaid ühendeid: süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid;
  • saad ülevaate keemia ja meie elukeskkonna seostest ning oskad hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale.

Teemade algusest leiad õppevideod, milles peituvad tekstina kirja pandud teadmised, aga ka pisikesed nipid ja trikid. Seega saad ise valida, kas Sulle sobib rohkem materjali läbi töötada videot vaadates või teksti lugedes. Iga teema juures leiad ülesanded, millega saad oma teadmisi ja materjalist arusaamist kontrollida.

8-nädalane e-kursus Moodle'is on jagatud teemadeks, iga teema korral toimub veebitund ning on vaja sooritada kokkuvõtlik test. Kursuse maht on 2 EAP ehk 52 tundi tööd. Kuna sinna sisse on arvestatud iga nädal 1,5-tunnine veebitund ning kokkuvõtliku testi sooritamise aeg, peaksid täiendavalt igal nädalal planeerima õppimiseks umbes 4 tundi Sulle sobival ajal.

Kui sooritad kõik kursuse “Keemia ABC” kokkuvõtlikud testid edukalt (vähemalt 75%), siis soovime Sulle palju õnne Tartu Ülikooli digitunnistusega ning loodame, et said sellelt kursuselt palju kasulikke teadmisi.

Kursuse on Sinu jaoks valmis meisterdanud kaks keemiaõpetajat: Anneli ja Joana Jõgela. Anneli on juba üle 20 aasta õpetanud üldhariduskoolides keemiat, füüsikat ja loodusõpetust. Joana tegeleb aktiivselt keemia populariseerimisega ja õpetab Tartu Ülikoolis tulevasi keemiaõpetajaid. Nad mõlemad on õppejõud Tartu Ülikooli teaduskooli "Praktilise kodukeemia" e-kursustel. Õppematerjalide ja e-kursuse koostamisel abistas tehniliselt Tartu Ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Kursuse õppematerjalide loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Nüüd aga - mõnusat õppimist!