Arstiteadus

Kategooria veebilehestike arv - 33.
Teadmised hammaste hoolduse eripära kohta erinevatel eluperioodidel võiksid olla igal inimesel, et hoolitseda enda ja oma lähedaste eest.
Autor: Rita Nõmmela, Mare Saag, Riina Runnel, Jana Olak
Viimati muudetud: 08.04.2024
Käesolev lehestik koondab meditsiiniteaduste valdkonna erialadele olulise digipädevuse õpivara.
Viimati muudetud: 06.05.2021
BeSt programmi toetusel loodud minikursus annab ülevaate tänapäevastest rasestumisvastastest meetoditest. Kursuse läbinu teab, kuidas erinevad rasestumisvastased meetodid toimivad, millised meetodid on tõhusad ja millised mitte, milliseid lisahüvesid tervisele ja elukvaliteedile võib ühe või teise meetodi kasutamisest saada ja millised on võimalikud riskid. Kursus on jõukohane ka ilma meditsiinilise hariduseta inimestele, kuid kasuks tulevad põhiteadmised inimese bioloogiast ja paljunemisest.
Autor: Kai Part, Made Laanpere
Viimati muudetud: 01.08.2022
Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse eesmärk on oma tegevuste kaudu aidata kaasa positiivsetele muutustele Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervises. Soovime olla professionaalseks koostööpartneriks erinevatele huvigruppidele, sh riigiasutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele, pakkudes nõustamist ja teavet tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamiseks. Keskuse tegevussuunad on teadusuuringud, valdkonna indikaatorite väljatöötamine ja analüüs, koolitused, arendustegevus ja avalikkusele suunatud teavitustöö. Hetkel keskendume peamiselt Eesti elanike seksuaaltervise mõjurite uurimisele, seksuaalhariduse edendamisele ja seksuaalvägivallaga seotud teenuste arendamisele ja analüüsile.
Autor: Kai Part, Made Laanpere, Helle Karro
Viimati muudetud: 01.08.2022
Me kõik tarvitame vahel ravimeid - mina, Sina, meie pered, sõbrad, tuttavad. Elame ajas, kus ravimid on kättesaadavad, nende ohutus, efektiivsus ja kvaliteet on kontrollitud. Samal ajal on ka tohutu infohulk meist vaid ühe näpuliigutuse kaugusel, kuid kaugeltki kogu see informatsioon ei ole õige. Seepärast on oluline, et igaühel meist oleksid põhiteadmised ravimite kohta, et oskaksime eristada tõde ja väära ning seeläbi kaitsta enda ja oma lähedaste tervist. Ja just sellist põhiteadmist ravimite kohta püüabki e-kursus “Ravimitest maakeeli” Sulle anda.
Autor: Ain Raal, Daisy Volmer, Karin Kogermann, Kersti Teder, Janne Sepp
Viimati muudetud: 01.08.2022
100-aastased bakterid eestlaste terviseks
Autor: SK
Viimati muudetud: 06.11.2017
Since its foundation within the University of Tartu in 2004, the Endothelial Centre has aimed to deliver relevant clinical and translational research in the fields of atherosclerosis, arterial stiffness and hemodynamics. The Centre is located at Tartu University Hospital and coordinates vascular research in the University as well as in different hospitals in Estonia. In recent years, we have also evolved our expertise in metabolomics to identify novel cardiovascular biomarkers and to study the complex role of metabolic pathways in the pathogenesis of cardiovascular diseases.
Autor: Endothelial Centre
Viimati muudetud: 08.05.2020
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi koostööprojekt, mille eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsem ja kvaliteetsem korraldamine.
Autor: KSTTDK peaspetsialist
Viimati muudetud: 25.01.2018
Viimati muudetud: 07.01.2020

Lehed