Bioloogia

Kategooria veebilehestike arv - 22.
Elurikkuse ja koosluste ökoloogia kohandamine kaasaegsete ja tulevast oludega. Töörühma koduleht
Autor: Jaan Liira
Viimati muudetud: 17.01.2022
Mesilaste korjetaimede ja korjealadega seotud uuringu koduleht, mis kuulub alateemana Horisont 2020 projekti EFFECT.
Autor: Jaan Liira
Viimati muudetud: 28.01.2022
Within ADRIENNE we analyse how alternative human uses may affect diversity, functioning and services ecosystems provide in the Gulf of Finland. By comparing different planning scenarios we help finding new ways to mitigate risks of intensified human uses and to assure the sustainability of the marine environment.
Autor: Helen Orav-Kotta
Viimati muudetud: 09.01.2020
Eesti Inimesegeneetika Ühingu koduleht.
Autor: Maarja Kõiv
Viimati muudetud: 25.10.2022
Citizen science project about lifeforms in home dust.
Autor: Leho Tedersoo
Viimati muudetud: 02.01.2023
Eesti genoomika arengu jätkamiseks loodi 2010 aastal Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) ja Eesti Biokeskuse (EBK) baasil Eesti Genoomikakeskus (EGK), mis hõlmab nii populatsioonipõhist biopanka, genoomiuuringuteks vajalkku taristut kui ka bioinformaatika ja statistika alast teaduslikku kompententsi. TÜ Eesti Geenivaramu on ESFRI teekaardi objekti, Euroopa biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC partner ja ühtlasi täidab selles Eesti node’i ülesandeid.
Autor: Eesti genoomikakeskus
Viimati muudetud: 04.05.2018
LOTÄ mitmevõistlus Varasemalt LOTE ja BioGeo mitmevõistlus
Autor: kymps
Viimati muudetud: 31.05.2018

Lehed