Keemia ja materjaliteadus

Kategooria veebilehestike arv - 13.
Kas soovid korrata põhikooli keemia lõpueksamiks? Või mõni keemia tunnis käsitletud teema vajaks kinnistamist? Sind huvitab keemia, aga koolis seda veel ei õpi? Oled täpselt õiges kohas! Teemade algusest leiad õppevideod, milles peituvad tekstina kirja pandud teadmised, aga ka pisikesed nipid ja trikid. Seega saad ise valida, kas Sulle sobib rohkem materjali läbi töötada videot vaadates või teksti lugedes. Iga teema juures leiad ülesanded, millega saad oma teadmisi ja materjalist arusaamist kontrollida.
Autor: Anneli Jõgela, Joana Jõgela
Viimati muudetud: 01.08.2022
Kas soovid korrata gümnaasiumi keemia lõpueksamiks või mõni keemiatunnis käsitletud teema vajaks kinnistamist? Kas sind huvitab keemia ja sa soovid keemiaga seotud erialal oma õpinguid jätkata? Kui “jah”, siis oled täpselt õiges kohas!
Autor: Joana Jõgela, Heili Kasuk, Jörgen Metsik, Erki Enkvist, Terje Raudsepp ja Karmen Lust
Viimati muudetud: 01.08.2022
Eesti genoomika arengu jätkamiseks loodi 2010 aastal Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) ja Eesti Biokeskuse (EBK) baasil Eesti Genoomikakeskus (EGK), mis hõlmab nii populatsioonipõhist biopanka, genoomiuuringuteks vajalkku taristut kui ka bioinformaatika ja statistika alast teaduslikku kompententsi. TÜ Eesti Geenivaramu on ESFRI teekaardi objekti, Euroopa biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC partner ja ühtlasi täidab selles Eesti node’i ülesandeid.
Autor: Eesti genoomikakeskus
Viimati muudetud: 04.05.2018
The online course “Instrumental Analysis of Cultural Heritage Objects” focuses on the instrumental analysis of cultural heritage objects (paint, varnishes, textiles, dyes, paper, archaeological findings etc). The course gives an overview of the most widespread instrumental techniques – both destructive and non-destructive – such as optical microscopy, IR and Raman spectroscopy, SEM-EDS, XRF and XRD, (LA)-ICP-MS, GC-MS, LC-MS, HRMS, etc. The course provides the basic knowledge and key aspects of different analytical methods focusing on their capabilities for the chemical analysis of cultural heritage objects as well as interpretation of the obtained results. The course contains video lectures, textual materials for more thorough reading and numerous tests for self-testing. An important part of the course are practical examples (videos) and useful tips connected with the analysis of cultural heritage materials. This is an 1 ECTS course and organized in 6 weeks. This course is coordinated by the Chair of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry at University of Tartu, Estonia. This online course has brought together researchers, master and PhD students from different fields: analytical chemistry, physical chemistry, archaeology and geology.
Autor: S. Vahur, I. Leito, K. Herodes, A. Teearu-Ojakäär, P. Paiste etc.
Viimati muudetud: 01.08.2022
LOTÄ mitmevõistlus Varasemalt LOTE ja BioGeo mitmevõistlus
Autor: kymps
Viimati muudetud: 31.05.2018
Eesti teaduse tippkeskuse “Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele” tegevus on suunatud funktsionaalsete materjalide arendamisele keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku energiatehnoloogia, sensoorika ja nanoelektroonika tarbeks. Tippkeskuse tegevust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Autor: Karmen Lust
Viimati muudetud: 01.07.2016
TÜ katsekoja koduleht
Autor: Martin Vilbaste
Viimati muudetud: 01.06.2015
This is a practice-oriented on-line course on validation of analytical methods, specifically using LC-MS as technique. The course introduces the main concepts and mathematical apparatus of validation, covers the most important method performance parameters and ways of estimating them. The course contains lectures, practical exercises and numerous tests for self-testing.
Autor: Ivo Leito, Anneli Kruve, Koit Herodes, Riin Rebane, Karin Kipper, Hanno Evard, Maarja-Liisa Oldekop
Viimati muudetud: 04.10.2020

Lehed