Realia et naturalia

Kategooria veebilehestike arv - 86.
TÜ FI keskkonnafüüsika labor viib läbi üleriigilist elamute siseõhu radoonisisalduse uuringut 2022. Uuringu eesmärgiks on viia läbi siseõhu radoonimõõtmine pea 500 eluhoones üle Eesti, et saada parem ülevaade siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes.
Autor: Siiri Salupere
Viimati muudetud: 11.02.2022
Kas soovid korrata põhikooli keemia lõpueksamiks? Või mõni keemia tunnis käsitletud teema vajaks kinnistamist? Sind huvitab keemia, aga koolis seda veel ei õpi? Oled täpselt õiges kohas! Teemade algusest leiad õppevideod, milles peituvad tekstina kirja pandud teadmised, aga ka pisikesed nipid ja trikid. Seega saad ise valida, kas Sulle sobib rohkem materjali läbi töötada videot vaadates või teksti lugedes. Iga teema juures leiad ülesanded, millega saad oma teadmisi ja materjalist arusaamist kontrollida.
Autor: Anneli Jõgela, Joana Jõgela
Viimati muudetud: 01.08.2022
Elurikkuse ja koosluste ökoloogia kohandamine kaasaegsete ja tulevast oludega. Töörühma koduleht
Autor: Jaan Liira
Viimati muudetud: 17.01.2022
As you may have heard, the EAJ Conference foreseen to take place in Lisbon in September this year unfortunately had to be cancelled due to the on-going travel restrictions in Europe and beyond. Next year, the conference will take place in Tartu, Estonia (August 22–24, 2022).
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 21.03.2022
Kas soovid korrata gümnaasiumi keemia lõpueksamiks või mõni keemiatunnis käsitletud teema vajaks kinnistamist? Kas sind huvitab keemia ja sa soovid keemiaga seotud erialal oma õpinguid jätkata? Kui “jah”, siis oled täpselt õiges kohas!
Autor: Joana Jõgela, Heili Kasuk, Jörgen Metsik, Erki Enkvist, Terje Raudsepp ja Karmen Lust
Viimati muudetud: 01.08.2022
The idea is to create (and publish) maps based on different themes on each day during that month and post them on Twitter using the hashtag #30DayMapChallenge. The aim of the hackathon is to prepare data and maps for the  #30DayMapChallenge.
Autor: Kristi Post
Viimati muudetud: 01.10.2021
International Conference
Autor: Mobiilsusuuringute labor
Viimati muudetud: 12.03.2024
Welcome to the Mycology and Microbiology Center (MMC) website!
Viimati muudetud: 02.01.2023
Koduleht tutvustab projekti "Masinõppe ja AI toega teenused" eesmärgid, tegevused ja tulemused.
Autor: projekt Masinõppe ja AI toega teenused
Viimati muudetud: 04.11.2021

Lehed