Projekt

Kategooria veebilehestike arv - 25.
Public online lectures series in Mobility analysis and planning for human-scale cities. The public online lecture series arranged by the Mobility Lab, University of Tartu, features experts and leading scholars in the field of mobility and transport. The lecture series seeks to answer the question of how to promote human-scale, sustainable, and just cities through mobility analysis and transport planning. The lectures address transport policy, the social, environmental and health aspects of mobility and transport, traditional and novel methods in mobility analysis and transport planning, and innovative technologies and future solutions and their social impact.
Autor: Mobility Lab
Viimati muudetud: 21.10.2022
Eesti Looduse Mõttekoda
Autor: Eesti Looduse Mõttekoda
Viimati muudetud: 25.05.2021
This unique course focuses on extremism: why people radicalise, join extremist organisations, disengage and/or deradicalise. By using personal, local and academic sources, it provides tools that teachers can use in the classroom
Viimati muudetud: 22.03.2024
Project "Tackling Sensitive Topics in a Classroom" creates materials for Eastern European teachers and educators to increase their ability to discuss topics that are linked with shame, stigma, and fear. The project is funded by Erasmus+
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 22.03.2024
Jean Monnet Module "Neighbourhood Enlargement and Regionalism in Europe"
Autor: Stefano Braghiroli, Anna Beitane
Viimati muudetud: 12.07.2021
Projekti tegevused keskenduvad Liikuma Kutsuva Kooli programmi arendamisele ja rakendamisele. Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul, rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu. Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas.
Autor: Liikumislabor
Viimati muudetud: 31.03.2020
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 21.09.2021
MATER is a consortium of 10 high-profile universities and companies with outstanding expertise in female reproductive genomics and medicine, located in Estonia, Finland, Belgium, Sweden, Spain, Poland and Italy. The aim of the MATER consortium is to train a new generation of 14 creative, entrepreneurial, innovative and ethically sensitive early-stage researchers (ESRs) in the field of female reproductive care through a European Joint Doctoral Programme. The project is funded by the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network within the Horizon 2020 Programme of the European Commission.
Autor: Institute of Genomics
Viimati muudetud: 11.03.2020
The RENE project is set to improve and unify the education on patient handling in the health care sector. Workplace safety issues and the use of risk management tools, proper communication with the patient and the knowhow and skills on correct handling techniques are central in managing patient handling in changing environments and situations.
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 26.01.2021

Lehed